Δενδριτικά Κύτταρα

Δενδριτικά Κύτταρα

Τι είναι η θεραπεία με δενδριτικά κύτταρα (ΔΚ)΄;

Είναι ένα είδος ανοσοθεραπείας, που χρησιμοποιείται σήμερα ως απόλυτα εξατομικευμένη αντικαρκινική θεραπεία. Ανήκει στις κυτταρικές ανοσοθεραπείες.

Σε γενικές γραμμές, συλλέγεται αίμα από τον ασθενή και από αυτό απομονώνονται χωριστά, αφ΄ ενός κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα (ΚΚΚ), αφ΄ ετέρου λεμφοκύτταρα. Τα ΚΚΚ πολλαπλασιάζονται σε κυτταροκαλλιέργεια. Τα λεμφοκύτταρα επωάζονται με ΚΚΚ, έτσι ώστε να διαφοροποιηθούν σε δενδριτικά κύτταρα, ειδικά «μυημένα» στα αντιγόνα του καρκίνου του συγκεκριμένου ασθενούς. Ο αριθμός τους προσδιορίζεται και παραδίδονται στον θεράποντα ιατρό, ο οποίος τα χορηγεί πίσω στον ασθενή. Υπό την επίδραση και άλλων βοηθητικών θεραπευτικών μέσων (πχ υπερθερμία, φάρμακα κλπ), τα δενδριτικά κύτταρα παρουσιάζουν τα καρκινικά αντιγόνα στα Τ-λεμφοκύτταρα του ασθενούς. Αυτά διαφοροποιούνται και αναπτύσσουν κυτταρικές σειρές που είναι τοξικές, ειδικά για τα κύτταρα του όγκου.

- Υπάρχει σχέση δενδριτικών κυττάρων και ογκοθερμίας;
- Τι είναι τα δενδριτικά κύτταρα
- Τελικά, πώς σκοτώνονται τα καρκινικά κύτταρα;

Γιατί στην εξατομικευμένη ογκολογία;

Με την εξατομίκευση στην ογκολογία είμαστε σε θέση να αναπτερώσουμε την ελπίδα του ασθενούς.
Ενώ δεν περιφρονούμε τα θεραπευτικά μέσα της συμβατικής ογκολογίας, το αντίθετο μάλιστα, εμπλουτίζουμε τη θεραπεία...

Περισσότερα