Η Εταιρία

Cancer Therapy

Το Cancer-Therapy είναι πληροφοριακός ιστότοπος για θέματα σχετικά με τη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου. Αντανακλά τις απόψεις του επιστημονικού, μη κερδοσκοπικού σωματείου “Ελληνική Εταιρία Εξατομικευμένης Ογκολογίας” (ΕλΕτΕξΟ), μέρος της αποστολής του οποίου είναι η εκπαίδευση του κοινού ως προς την πολύπλευρη προσέγγιση για την υποστήριξη και θεραπεία των ασθενών με κακοήθη νοσήματα και αποτελεί χορηγία κοινωνικής ευθύνης της “Ογκο-Υπερθερμία ΑΕ”.

Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε προκειμένου να παρέχονται ιατρικές γνώσεις και πληροφορίες με απλό και εύληπτο, όσο και ακριβή επιστημονικά τρόπο. ΔΕΝ μπορεί να υποκαταστήσει τον ιατρό σας, τον οποίο πρέπει να συμβουλεύεστε σε κάθε περίπτωση, εφ΄ όσον αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Η αναπαραγωγή / αναδημοσίευση τμήματος κειμένου επιτρέπεται, εφ΄ όσον αναφέρεται ο ιστότοπος αυτός ως πηγή.

Βιβλιογραφικές Επιλογές, διαθέσιμες για τους Επαγγελματίες Υγιείας.Η Φιλοσοφία της ΤΗΣ ΕλΕτΕξΟ

Στεκόμαστε δίπλα στον ασθένή
Η πεποίθησή μας, που ολοένα και περισσότερο υποστηρίζεται από τα νέα επιστημονικά δεδομένα, είναι ότι ο καρκίνος του καθενός είναι ιδιαίτερος, όσο ιδιαίτερος είναι και ο ίδιος ο ασθενής. Έτσι λοιπόν, δεν θεραπεύουμε τον καρκίνο του ασθενούς, αλλά τον ασθενή που έχει καρκίνο.


Στεκόμαστε απέναντι στον καρκίνο
Δεν ισχυριζόμαστε ότι έχουμε τη λύση στο πρόβλημα του καρκίνου. Αντίθετα, τον προσεγγίζουμε με επιστημονική σεμνότητα και δέος. Όμως, αποκαλύπτοντας και «χτυπώντας» πολλά από τα αδύνατα σημεία του, αυξάνουμε τις πιθανότητες μιας ευνοϊκής έκβασης.


Το πρόβλημα
Οι ασθενείς με καρκίνο, αφού ακολουθήσουν τις θεραπευτικές μεθόδους της συμβατικής ογκολογίας, συχνά απογοητεύονται, είτε από την δυσμενή εξέλιξη της νόσου, είτε από τις επιπλοκές της ίδιας της θεραπείας. Αυτό οφείλεται αφενός στη μεγάλη πολυπλοκότητα αυτής της νόσου, αφετέρου στις πολλαπλές αιτιολογικές της διαστάσεις, μερικές από τις οποίες βρίσκονται βαθειά μέσα στο «είναι» του ασθενούς. Γι΄ αυτό και η αντιμετώπιση του καρκίνου με μονοδιάστατες προσεγγίσεις στατιστικής αξίας, όπως τα πρωτόκολλα, συχνά δεν αποφέρουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Ακόμη, η διατήρηση ενός αφύσικου τρόπου ζωής, που μπορεί να ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη νόσο, σχεδόν αποκλείει την ευνοϊκή εξέλιξη. Θα ήταν άτοπο και άδικο αν παραγνώριζε κανείς τις μεγάλες πρόδους που συντελέστηκαν στην ογκολογία τα τελευταία 50 χρόνια. Παρά ταύτα, με την παραμέληση των παραπάνω και άλλων “λεπτομερειών”, το συνολικό θεραπευτικό αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα προσδοκούσαμε.


Η εξατομικευμένη ογκολογία
Με την εξατομίκευση στην ογκολογία είμαστε σε θέση να αναπτερώσουμε την ελπίδα του ασθενούς: Ενώ δεν περιφρονούμε τα θεραπευτικά μέσα της συμβατικής ογκολογίας (το αντίθετο μάλιστα), εμπλουτίζουμε τη θεραπεία με ό,τι άλλο θα μπορούσε να βοηθήσει. Οι επί πλέον θεραπευτικές ενέργειες γίνονται με βάση τις εξειδικευμένες εξετάσεις που πραγματοποιούμε, πέρα από τις συμβατικά επιβαλλόμενες.
Οι πρόσθετες θεραπευτικές ενέργειες που χρησιμοποιούνται, ενδεικτικά, είναι η ογκοθερμία, η ολοσωματική υπερθερμία, η ανοσοθεραπεία, η οζονοθεραπεία (link 4.2), η διατροφή, η σωματική άσκηση, η ψυχολογική στήριξη (link 4.5) και άλλα. Με όλα αυτά επιδιώκεται, εκτός από την απ΄ ευθείας καρκινοκτονία, η οποία αποτελεί βασικό μέλημα, η επιγενετική παρέμβαση στα βαθύτερα γενεσιουργά αίτια της νόσου, αλλά και η βελτίωση της ποιότητας ζωής (link παυσίπονη, αντιεμετική, ορεξιγόνος αγωγή) του ασθενούς μας. Μετά την αλλαγή των νόμων για την ιατρική χρήση της κάνναβης, ανοίγει και η πρόσθετη δυνατότητα υποστήριξης των ασθενών και με αυτό το μέσον. Η βάσιμη ελπίδα των ασθενών μας πηγάζει από τη σφαιρική, αδογμάτιστη, αιτιολογημένη και εξατομικευμένη θεραπευτική πρόταση, που στοχεύει στην επίτευξη θεραπευτικών συνεργειών, με κέντρο τον ασθενή.
Στο εξατομικευμένο πλαίσιο θεραπείας, δεν θα μπορούσε παρά να γίνονται σεβαστές οι προσωπικές και φιλοσοφικές επιλογές του ασθενούς. Όμως, οι επιλογές αυτές πρέπει να γίνονται με γνώση και με επίγνωση, διαφορετικά μπορεί να είναι καταστροφικές.