Στρεσάροντας τα καρκινικά κύτταρα μέχρι θανάτου

Στρεσάροντας τα καρκινικά κύτταρα μέχρι θανάτου

Το πειραματικό αντικαρκινικό φάρμακο ONC201 (μελέτες φάσης Ι/ΙΙ) προκαλεί κυτταρικό θάνατο σε διάφορους τύπους όγκων. Δύο πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι οι οδοί κυτταρικού στρες που ενεργοποιούνται από το ONC201 εξαρτώνται από την ενεργοποίηση του παράγοντα μεταγραφής ATF4. Οι Kline και συν. έδειξαν ότι αυτή η ανταπόκριση στο ONC201 με κυτταρικό στρες εμφανίστηκε σε διάφορους τύπους συμπαγών όγκων, στους οποίους η ενεργοποίηση του ATF4 οδηγεί σε παραγωγή της προαποπτωτικής πρωτεΐνης TRAIL και του υποδοχέα της DR5. Οι Ishizawa και συν. βρήκαν ότι σε οξεία μυελογενή λευχαιμία και λέμφωμα MANTL, το ONC201 προκάλεσε απόπτωση και ανέστειλε τη σηματοδότηση mTORC1, μιας οδού που προάγει την κυτταρική αύξηση, ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό,. Τα ευρήματα αποκαλύπτουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον μηχανισμό δράσης του ONC201, επιτρέποντας ενδεχομένως την εξατομικευμένη επιλογή των ασθενών για θεραπεία με ONC201. Είναι πολύ πιθανό το νέο φάρμακο ONC201 να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που προβλέπει η πρόσφατη μελέτη της ομάδας του καθ. Κων. Κουμένη.

Βεβαίως, υπάρχουν και άλλοι, πιο φυσικοί τρόποι για να στρεσάρει κανείς τα καρκινικά κύτταρα: Η ογκοθερμία, η νηστεία, η κετογονική διατροφή, η κάνναβη κλπ. Όλοι αυτοί οι τρόποι προκαλούν απόπτωση υπό ορισμένες συνθήκες.

Πηγή: AAAS (American Association for the Advancement of Science)

Γιατί στην εξατομικευμένη ογκολογία;

Με την εξατομίκευση στην ογκολογία είμαστε σε θέση να αναπτερώσουμε την ελπίδα του ασθενούς.
Ενώ δεν περιφρονούμε τα θεραπευτικά μέσα της συμβατικής ογκολογίας, το αντίθετο μάλιστα, εμπλουτίζουμε τη θεραπεία...

Περισσότερα