Cancer-Therapy.gr

ΔΙΑΓΝΩΣΗ & FOLLOW-UP

Ένα από τα χαρακτηριστικά των κακοήθων νεοπλασμάτων (καρκίνων) είναι η άδηλη αρχή τους και η αρχικά ασυμπτωματική πορεία τους. Αυτή η περίοδος μπορεί να διαρκέσει μήνες ή χρόνια. Έτσι, λοιπόν, η διάγνωση γίνεται συχνότατα πολύ αργά, αφού δηλαδή ο όγκος έχει επεκταθεί τοπικά ή έχει δώσει μεταστάσεις. Είναι αναμφισβήτητο ότι μέσα στα τελευταία 50 χρόνια έχουν γίνει πολύ μεγάλες πρόοδοι στην αντιμετώπιση του καρκίνου και πολλοί καρκίνοι θεωρούνται, υπό, προϋποθέσεις ιάσιμοι. Παρ΄ όλα αυτά, είμαστε ακόμη μακρυά από αυτό που θα επιθυμούσαμε. Επειδή είναι δεδομένο ότι η δυνατότητα ίασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πρώιμη διάγνωση της νόσου, η εξατομικευμένη ογκολογία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα αυτό.

Οι δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα για πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση συνοψίζονται στα εξής:

  • Υψηλού βαθμού επαγρύπνηση εκ μέρους του κόσμου για κάποια συμπτώματα που επιμένουν, πχ επίμονος βήχας, επιστάξεις, αιμόπτυση, αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα κλπ. Τέτοια συμπτώματα μπορεί να αποτελέσουν το πρώτο βήμα για τηνέγκαιρη διάγνωση του καρκίνου. Δυστυχώς, πολλοί δεν δίνουν την πρέπουσα σημασία και καθυστερούν ακόμη και για μήνες την εξέταση από γιατρό, με αποτέλεσμα η πρόγνωση της νόσου να καθίσταται δυσμενέστερη.
  • Στοχευμένες, περιοδικές κλινικές ή εργαστηριακές εξετάσεις για καρκίνους που μπορούν εύκολα να εντοπισθούν έτσι, πχ ψηλάφηση μαστών, μαστογραφία, Pap-test, ακτινογραφία θώρακος, κολονοσκόπηση κλπ. Η προσέγγιση αυτή έχει σοβαρά πλεονεκτήματα, αλλά έχει μόνο μερική και συγκεκριμένη χρησιμότητα.
  • Συχνές εξετάσεις χωρίς οδηγά συμπτώματα (τα περίφημα check up). Αυτά έχουν πολλά πλεονεκτήματα (αν δεν τα αμελεί κανείς) και σήμερα αποτελούν τάση σε πλούσιες χώρες. Για να έχουν χρησιμότητα, πρέπει να εκτελούνται υπό την επίβλεψη ευαισθητοποιημένου κλινικού ιατρού.
  • Γενετικοί έλεγχοι (πχ εξετάσεις DNA, RNA). Έχουν εξελιχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και είναι πολλών ειδών. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι σε περιπτώσεις όπου υπάρχει συγκεκριμένο οικογενειακό ιστορικό (πχ ορισμένοι καρκίνοι του μαστού). Μάλιστα μια νεώτερη εξέλιξη, οι υγρές βιοψίες (liquid biopsies) διευκολύνουν πολύ, λόγω του μη επεμβατικού χαρακτήρα τους. Η εξατομικευμένη ογκολογία εστιάζει πολύ στις νέες αυτές τεχνολογίες.

Σε κοινωνικό επίπεδο, όλα τα παραπάνω μαζί, καθώς και τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνονται (πχ αντικαπνιστικές εκστρατείες, προώθηση της μεσογειακής διατροφής κλπ), και η στροφή που παρατηρείται διεθνώς προς τις εξατομικευμένες και ολοκληρωμένες θεραπείες,  έχουν βελτιώσει σημαντικά την πρόγνωση των κακοήθων νεοπλασμάτων. Ανάλογη μεθοδολογία, αλλά απόλυτα στοχευμένα πλέον, ακολουθείται για την παρακολούθηση των ασθενών κατά τη διάρκεια της θεραπείας και μετά από αυτήν (follow up).

Συμπερασματικά, βλέπουμε ότι στην υπηρεσία της διάγνωσης του καρκίνου υπάρχουν σήμερα πολλά μέσα, που περιλαμβάνουν το ατομικό και κυρίως το οικογενειακό ιστορικό του ασθενούς, την κλινική εξέταση, αλλά και διάφορες εργαστηριακές εξετάσεις (αναλύσεις αίματος, κυτταρολογικές, απεικονιστικές και ιστολογικές). Αν όλα αυτά οργανωθούν κατάλληλα και με τη σωστή σειρά είναι δυνατόν να οδηγήσουν στην πρώϊμη διάγνωση.

 

Ποιοι είμαστε

Το Cancer Therapy είναι πληροφοριακός ιστότοπος για θέματα σχετικά με τη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου. Αποστολή του είναι η εξειδικευμένη και πολύπλευρη προσέγγιση για την υποστήριξη και θεραπεία των ασθενών με κακοήθη νοσήματα, δηλαδή διαφορετικών μορφών καρκίνου.

Περισσότερα